You are here

Find a unit near you

Welsh Reserves undertake ‘experience of a lifetime’ on Exercise Dragon Tornado

Cymraeg

 

22 Reserves from 157 Regiment Royal Logistics Corps (RLC) embarked on an incredible expedition to walk the Alta Via 1 while on exercise Dragon Tornado last year.

 

The Exercise was an extraordinary opportunity to train in a stunning part of the world at an altitude that far exceeds the height of the UK, which reaches 2750 metres at its highest point, and to follow in the footsteps of the soldiers who fought there in the First World War.

 

The Adventurous Training activity included a 1,000 mile trip each way and five days walking on the UNESCO world heritage site through Italy, France, Germany and Austria and a trip through the World War One cave system at Cortina.

 

The team trekked a considerable amount of the Alta Via 1, which stretches across the Eastern Italian Dolomites. For the vast majority of the group, it took them to new countries and they conducted activities they had never done before.

 

The team was particularly taken with the scenery while trekking. Captain Billings, who lead the Exercise, said: “The Alta Via 1 is an incomprehensible landscape compared to that of the UK.  The vast limestone mountains are on a whole different scale.  The sheer height of the mountain range is jaw dropping.  How did soldiers manage to fight in this terrain with such limited technology?”

 

Experiences like this allow Reserves to develop skills that can easily be transferred to their civilian lives and jobs. In addition to valuable experience that contributed to their Mountain Leadership Training qualification, the participants were able to develop their personal stamina, leadership, initiative and teamwork skills.

 

To train for Exercise Dragon Tornado, they participated in challenging events including the WAAT Four Challenge - a navigation event of 40km in the Brecon Beacons National Park, which includes parts of the extreme Special Forces course to the highest peak, Pen-Y-Fan. 

 

Captain Billings said: “[Dragon Tornado] was very challenging, enjoyable and rewarding - I would recommend this activity to others in order to experience the European Travel, see the World War One history and learn about the significance of this area.  This was due to the, in many cases, once in a lifetime opportunity to undertake an event of this nature.”

 

Exercise Dragon Tornado was part-funded by the Reserve Forces’ and Cadets’ Association (RFCA) for Wales, who support Reservists with opportunities to enhance their everyday lives through adventurous and challenging experiences.

 

Would you like to get more out of your spare time? Click here to find out more about becoming a Reservist.

 

(Thursday 5 April 2018)

 

Related articles:

 

Through a Marine’s eye: Navy Ski Championships

 

Success in Sweden for Royal Engineers on Exercise Nordic Sapper

 

Image: Nuvolau, Dolomites by Louis Vest via Flickr

 

Milwyr wrth Gefn o Gymru yn mynd ar “daith fythgofiadwy” ar Ymarferiad Dragon Tornado

 

Mae 22 Milwr wrth Gefn o 157 Catrawd y Corfflu Logisteg Brenhinol (RLC) wedi bod ar daith anhygoel i gerdded ar hyd yr Alta Via 1, tra ar ymarfer Dragon Tornado y llynedd.

 

Roedd yr Ymarfer yn gyfle anhygoel i hyfforddi mewn rhan odidog o’r byd, ar gopaon llawer uwch na’r rhai sydd gennym ni yma yn y DU, gan gyrraedd uchder o 2750 metr. Roedd hefyd yn gyfle i ddilyn ôl-troed y milwyr a fu’nymladd yna yn ystod y Rhyfel Mawr.

 

Roedd yr Hyfforddiant Antur yn cynnwys taith mil o filltiroedd bob ffordd, a phum diwrnod o gerdded ar hyd y safle treftadaeth UNESCO, trwy’r Eidal, Ffrainc, yr Almaen ac Awstria, a thaith trwy system ogofâu’r Rhyfel Byd Cyntaf yn Cortina.

 

Cerddodd y tîm ar hyd yr Alta Via 1, sy’n ymestyn ar hyd Dolimitiau Dwyreiniol yr Eidal. I’r rhan fwyaf o’r grŵp, roedd y daith yn gyfle i ymweld â gwledydd newydd ac i roi cynnig ar weithgareddau cwbl newydd iddynt.

 

Roedd y tîm yn rhyfeddu at y golygfeydd bendigedig ar hyd y daith. Dywedodd Capten Billings, a arweiniodd yr Ymarferiad: “Mae’r dirwedd yn gwbl wahanol i dirwedd y DU. Mae’r mynyddoedd calchog enfawr ar raddfa hollol wahanol. Mae uchder y bannau yn syfrdanol. Sut oedd hi’n bosib i filwyr ymladd ar y tir hwn, a hwythau â thechnoleg mor gyfyngedig?”

 

Mae profiadau fel hyn yn galluogi Milwyr wrth Gefn i ddatblygu sgiliau y gellir eu trosglwyddo’n hawdd i’w bywydau a’u swyddi bob dydd. Yn ogystal â’r profiad anhygoel a gyfrannodd at eu cymwysterau Hyfforddiant Arweinyddiaeth Mynydd, roedd cyfle i aelodau’r tîm ddatblygu eu stamina personol, eu sgiliau arwain, magu hyder a’u sgiliau gweithio mewn tîm.

 

Aeth y grŵp at i baratoi ar gyfer Ymarfer Dragon Tornado trwy gwblhau gweithgareddau heriol fel yr Her WAAT Four - digwyddiad llywio 40km ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sy’n  cynnwys rhan o gwrs y Lluoedd Arbennig i’r copa, Pen-y-Fan.

 

Dywedodd Capten Billings: “Roedd y daith yn heriol, yn brofiad hynod bleserus ac yn werth chweil – byddwn yn argymell eraill i wneud y gweithgaredd hwn er mwyn profi teithio yn Ewrop, cael cip ar  hanes y Rhyfel Mawr a dysgu am arwyddocâd yr ardal.”

 

Cafodd yr Ymarfer Dragon Tornado ei ariannu’n rhannol gan Gymdeithas y Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru, sy’n cynorthwyo Milwyr wrth gefn i gael profiadau heriol a llawn antur a fydd yn cyfoethogi eu bywydau bob dydd.

 

Hoffech chi wneud mwy o’ch amser rhydd? Cliciwch yma i ddysgu mwy am ddod yn Filwr wrth Gefn.

 

Erthyglau perthnasol

Drwy lygad Môr-filwr: Pencampwriaethau Sgïo'r Llynges

Llwyddiant yn Sweden i Beirianwyr Brenhinol ar Ymarfer Nordic Sapper

Sign up to our

Cymraeg

 

The Reserve Forces’ and Cadets’ Association (RFCA) for Wales has appointed a new President.

 

The Queen’s birthday has been marked with a gun salute held at midday in the grounds of Cardiff Castle.

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales has officially pledged its support to past and present Service Personnel by resigning the Armed Forces Covenant.

Two Cadets from Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) are awaiting news to find out if they have been selected to embark on a once-in-a-lifetime trip to South Africa.