You are here

Find a unit near you

Welsh cadets visit London to Witness the Major General’s Review

Cymraeg

 

Cadets and volunteers from A Company (The Royal Welsh) Dyfed & Glamorgan Army Cadet Force (ACF) have recently returned from an exciting trip to London, where they attended the Major General’s Review of the First Battalion Coldstream Guards’ Trooping of the Colour.

 

Two Cadet Force Adult Volunteers and 15 cadets assembled at Horse Guards Parade at Whitehall to watch the Battalion prepare for the parade, which is held annually on the second Saturday in June to honour Her Majesty Queen Elizabeth II’s birthday.

 

Major General B. J. Bathurst CBE (General Officer Commanding London District and Major General Commanding the Household Division) is the first to review the formal parade rehearsal.  A week later, it is followed by the Colonel’s review, which takes place a week before final parade and inspection by Her Majesty the Queen.

 

Over 1,800 personnel take part in the Trooping of the Colour, including 400 musicians from the Massed Bands of the Household Division.

 

The cadets also visited local London sights including the Imperial War Museum to complement their ‘Military Knowledge’ subject studies for the APC (Army Proficiency Certificate) -- a key part of the ACF training syllabus – and learned about the local regiments, actions and awards.

 

The trip was led and organised by Lieutenant Al Mountain, a Training Officer with A Company (The Royal Welsh), who would like to extend his thanks to Sergeant Kev Jury of 1st Battalion the Welsh Guards’ Recruitment Team, whose assistance enabled the cadets to witness this rare and spectacular event.

 

It also provided excellent insight into the traditions and customs of historical and current parades, especially for those cadets in attendance who foster a keen interest to join the Forces.

 

This is one example of the extraordinary and fun opportunities and experiences available to cadets in Wales. They equip them with the knowledge and personal skills to help them achieve in the classroom and beyond, while they have fun with friends. 

 

Click here to find out more about the life-changing opportunities available to cadets, or click here to join as an adult volunteer.

 

(Wednesday 6 June 2018)

 

Related articles

Cadet community invited to witness Royal wedding
Exercise Maple Leaf: Cadets chosen for unforgettable Canadian exchange trip
 

Cadetiaid o Gymru yn ymweld â Llundain i Arolygiad yr Uwchfrigadydd 

 

Mae cadetiaid a gwirfoddolwyr o gwmni A (Brenhinol Cymreig) Llu Cadetiaid y Fyddin (ACF) Dyfed a Morgannwg newydd ddychwelyd yn ddiweddar o daith gyffrous i Lundain, lle buon nhw’n gwylio Arolygiad Swyddogol yr Uwchfrigadydd o Fataliwn Cyntaf Gwarchodlu’r Coldstream yn ymarfer Cyflwyno'r Faner.

 

Aeth dau wirfoddolwr a 15 cadét i Horse Guards Parade yn Whitehall i wylio'r Bataliwn yn paratoi ar gyfer yr orymdaith, a gynhelir yn flynyddol ar yr ail Sadwrn ym mis Mehefin i ddathlu pen-blwydd Ei Mawrhydi'r Frenhines Elizabeth II.

 

Yr Uwchfrigadydd B. J. Bathurst CBE (sy'n Brif Uwchfrigadydd Ardal Llundain ac yn Brif Uwchfrigadydd Marchoglu’r Osgordd yw'r cyntaf i arolygu ymarfer yr orymdaith ffurfiol. Wythnos yn ddiweddarach, caiff ei arolygu gan y Cyrnol wythnos cyn yr orymdaith olaf (sy'n cynnwys arolygiad gan Ei Mawrhydi'r Frenhines).

 

Mae dros 1,800 o bersonél yn cymryd rhan yng Ngorymdaith Cyflwyno'r Faner, gan gynnwys 400 o gerddorion o Fandiau Amrywiol Adran yr Osgordd.

 

Bu'r cadetiaid hefyd yn ymweld ag atyniadau cyfagos yn Llundain, gan gynnwys yr Imperial War Museum – ymweliad a fydd yn ategu eu hastudiaethau 'Gwybodaeth Filwrol' ar gyfer APC (Tystysgrif Hyfedredd y Fyddin) - rhan allweddol o gwricwlwm hyfforddi'r ACF – ac yno buont yn dysgu mwy am gatrodau, gwaith y lluoedd a dyfarniadau lleol.

 

Arweiniwyd a threfnwyd y daith gan yr Is-gapten Al Mountain, Swyddog Hyfforddi Cwmni A (Brenhinol Cymreig) a hoffai ddiolch i Sarjant Kev Jury o Dîm Recriwtio'r Gwarchodlu Cymreig, am ei gymorth i sicrhau bod y cadetiaid yn cael y cyfle anarferol ac arbennig hwn.

 

Rhoddodd gipolwg gwych iddynt i draddodiadau ac arferion gorymdeithiau hanesyddol a chyfredol, yn enwedig i’r cadetiaid hynny yn eu plith sydd â gwir ddiddordeb i ymuno â'r Lluoedd.

 

Dyma un enghraifft o'r cyfleoedd a'r profiadau rhyfeddol a hwyliog sydd ar gael i gadetiaid yng Nghymru. Maent yn ennill y wybodaeth a'r medrau personol i'w helpu i gyflawni yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt, tra’u bod yn mwynhau gyda’u ffrindiau.

 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am y cyfleoedd sy'n newid bywyd sydd ar gael i gadetiaid, neu am sut i ymuno fel gwirfoddolwr.

 

Erthyglau perthnasol

Gwahodd y gymuned cadetiaid i wylio’r briodas Frenhinol

Dewis Cadetiaid ar gyfer taith fythgofiadwy i Ganada

 

Sign up to our

Royal Air Force (RAF) Air Cadets from Pembrokeshire, who won the “Wales Air Aces” research competition, delivered a presentation and received awards at an event held at the Senedd yesterday.

4-10 June 2018 marks Volunteers’ Week – an opportunity to celebrate and recognise the valuable time that people contribute to further good causes across the world.

Earlier today, visitors to Cardiff Bay were treated to excellent entertainment from the Military Festival of Music.

Over 50 Welsh cadets spent their Saturday in a special sailing setting.