You are here

Find a unit near you

Welsh Cadets confirmed for Jubilee Sailing Trust's Lord Dannatt Round Britain Challenge

 

Cymraeg

 

Congratulations are due to Cadet RSM Bradley Cartwright, and to Cpl Rhian Tyne of Dyfed & Glamorgan and Clwyd & Gwynedd Army Cadet Forces (respectively) for their successful applications to embark on a voyage of remembrance, adventure & development in the Jubilee Sailing Trust Lord Dannatt’s Round Britain Challenge.

 

In 2018, to mark the century since the end of the First World War, 48 injured soldiers and 96 cadets will take part in a voyage around Britain as a national act of remembrance.

 

Lord Dannatt’s Round Britain Voyage aims to challenge those taking part, who will have to draw on their resourcefulness, leadership and teamwork skills to ensure that the especially adapted tall ship completes each of her four legs around Britain, visiting the four capital cities (London, Edinburgh, Belfast, and Cardiff). Each crew will be aboard and at the helm for 10 days at a time to complete a leg of the journey.

 

In each change over port there will be a celebration of remembrance, inclusivity and diversity. The crew will be joined by thousands of cadets, instructors and local supporters, who will have the opportunity to visit the ship and participate in the festival.

 

A quarter of a wooden shield will be presented to the crew in each capital city, at the end of the challenge the final piece of the shield will be presented in London where the cadets will march the shield to the Tower of London, the shield will be a WW1 Memorial.

 

To be considered for the trip, cadets were required to produce a 500-word statement detailing why they would like to participate in the voyage, and how it could benefit them in the future. They were also required to fundraise a minimum of £695 towards their adventure.

 

Each of the cadet forces offers incredible experiences for young people and adult volunteers.

 

Read more about how you can get involved here: http://www.wales-rfca.org/content/cadets

 

Cadetiaid o Gymru i gymryd rhan yn her hwylio'r Arglwydd Dannatt

 

Dylid llongyfarch Cadét RSM Bradley Cartwright, a Cpl Rhian Tyne o ACF Dyfed a Morgannwg, a Chlwyd a Gwynedd (yn y drefn honno), am eu ceisiadau llwyddiannus i fynd ar fordaith coffa, antur a datblygiad rownd Prydain â’r Ymddiriedolaeth Hwylio Jiwbilî.

 

Bydd Her Hwylio’r Arglwydd Dannat yn digwydd yn 2018, i nodi'r ganrif ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd 48 o filwyr anafedig a 96 cadét yn cymryd rhan mewn mordaith o gwmpas Prydain fel gweithred goffa genedlaethol.

 

Nod y daith yw herio’r rhai sy'n cymryd rhan, a bydd yn rhaid iddynt dynnu ar eu sgiliau arweinyddiaeth a gwaith tîm er mwyn sicrhau bod y llong yn cwblhau pob un o'i bedair rhan o gwmpas Prydain, gan ymweld â'r pedair prifddinas (Llundain, Caeredin, Belfast, a Chaerdydd) ar ei llwybr. Bydd pob criw ar y llong am 10 diwrnod i gwblhau eu rhan.

 

Gyda phob newid borthladd, bydd dathliad o gofio, cynhwysedd ac amrywiaeth. Bydd miloedd o gadetiaid, hyfforddwyr a chefnogwyr lleol yn ymuno â'r criw, i ymweld â'r llong a chymryd rhan yn yr ŵyl.

 

Bydd chwarter o darian bren yn cael ei gyflwyno i'r criw ym mhob prifddinas, ac ar ddiwedd yr her bydd darn olaf y darian yn cael ei gyflwyno yn Llundain lle bydd y cadetiaid yn mynd â’r darian i Dŵr Llundain, fel Cofeb y Rhyfel Byd Cyntaf.

 

I gael eu hystyried ar gyfer y daith, roedd yn ofynnol i gadetiaid gynhyrchu datganiad 500 gair yn manylu pam yr hoffent gymryd rhan yn y fordaith, a sut y gallai fod o fudd iddynt yn y dyfodol. Roedd yn ofynnol iddynt hefyd godi arian o leiaf £695 tuag at eu hantur.

 

Mae bob un llu cadet yn cynnig llwyth o brofiadau anhygoel i bobl ifanc ac i’r oedolion sy’n gwirfoddoli iddynt. Am wybodaeth bellach, cliciwch yma.

 

Sign up to our

Members of Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) have kicked off the summer sports calendar with their inter-squadron athletics competition at Cardiff’s Leckwith stadium.

A World War Two Lancaster bomber roared over Cardiff City Hall last night in memory of the 75th anniversary of the Dambuster raid and to commemorate the 100th anniversary of the Royal Air Force (RAF).

Reservists from 203 (Welsh) Field Hospital have recently returned from a five day annual camp based at Capel Curig training camp in the heart of the mountains of Snowdonia.

A teenage cadet from Llanelli has received royal recognition of her achievements.