You are here

Find a unit near you

Weekend engineering workshop experience open to Tri-Service Cadets

Cymraeg

 

Cadets are being welcomed to a weekend of engineering workshops by run by 160 Field Company of the 105 Battalion Royal Electrical and Mechanical Engineers (REME).

 

The offer of a special experience is open to members of the Sea Cadet Corps (SCC), Army Cadet Force (ACF) and RAF Air Cadets who are being encouraged to get involved.

 

Sergeant Joe Rouse, 105 BN REME, 160 Field Company, who runs the activities, said: “Our Cadet Maintenance Weekend can help Cadets, instructors and volunteers gain an understanding of the transferable skills that can be used in their civilian lives.

 

“The activities have a science, technology, engineering and mathematics (STEM) theme and include changing vehicle parts and building a working hovercraft out of polystyrene. This is an excellent opportunity to learn new skills that will boost Cadets as individuals and as members of a team.”

 

Units from across Wales are welcome to contact 160 Field Company, 105 Battalion REME via phone: 01633 877451 or email: 105REME-160-RRMT-SNCO@mod.uk / Alun.Evans570@mod.gov.uk

 

The Corps of REME have a long standing history of being at the forefront of engineering for the Army and industry as a whole since their formation in 1942.

 

As the Army’s professional engineers, they’re tasked with the maintenance, recovery, repair and manufacture that keeps battle winning equipment in working order.

 

Since then, they have continued to have an influential role in engineering, which included Major Ivan Hurst (REME) helping to form the Volkswagen brand as it’s known today and working with Bloodhound to build the world-record fastest car.

 

Engineering has been put in the spotlight in 2018 as the government has launched a pioneering campaign to inspire the next generation. ‘The Year of the Engineer’ aims to tackle a major skills gap and boost numbers entering the profession.

 

Industry experts and businesses aim to change perceptions around engineering and highlight the scale of opportunity that careers can hold for young people in Wales and the United Kingdom.

 

(1 February 2018)

 

Image: Government Open Licence

 

Profiad mewn gweithdy peirianneg dros benwythnos ar agor i Gadetiaid o’r Tri Gwasanaeth

 

Mae 160 Cwmni Maes 105ed Bataliwn Brenhinol y Peirianwyr Trydanol a Mecanyddol (REME) yn cynnal penwythnos o weithdai peirianneg ar gyfer Cadetiaid o’r Tri Gwasanaeth.

Mae’r profiad arbennig yn cael ei gynnig i aelodau Corfflu Cadetiaid y Môr (SCC), Llu Cadetiaid y Fyddin (ACF) a Chadetiaid yr Awyr yr Awyrlu Brenhinol, sy'n cael eu hannog i gymryd rhan.

Dywedodd Sarjant Joe Rouse, 105 BN REME, 160 Cwmni Maes, sy’n cynnal y gweithgareddau: “Gall ein Penwythnos Peirianneg i Gadetiaid helpu Cadetiaid, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr i ennill dealltwriaeth o’r sgiliau trosglwyddadwy y gellir eu defnyddio yn eu bywydau bob dydd.

“Bydd gan y gweithgareddau thema gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), ac yn cynnwys newid cydrannau cerbydau ac adeiladu hofrenfad allan o bolystyren. Mae hyn yn gyfle gwych iddynt ddysgu sgiliau newydd fydd yn cadarnhau eu sgiliau unigol a gweithio fel tîm.”

 

Mae croeso i unedau ar draws Gymru i gysylltu â 160 Cwmni Maes, y 105ed Bataliwn drwy ffonio: 01633 877451 neu e-bostio: 105REME-160-RRMT-SNCO@mod.uk <mailto:105REME-160-RRMT-SNCO@mod.uk> / Alun.Evans570@mod.gov.uk <mailto:/%20Alun.Evans570@mod.gov.uk>

Mae gan Gorfflu REME hanes hir o fod ar flaen y gad ym maes peirianneg ar gyfer y Fyddin a’r diwydiant ers eu sefydlu ym 1942.

Fel peirianwyr swyddogol y Fyddin, eu cyfrifoldeb nhw yw cynnal, trwsio a chynhyrchu’r peiriannau sy’n cadw cyfarpar mewn cyflwr digon da i ennill brwydrau.

 

Ers hynny, mae’r gatrawd wedi mynd ymlaen i gael rôl ddylanwadol ym maes peirianneg, gan gynnwys rôl yr Uwch-gapten Ivan Hurst yn dyfeisio’r brand Volkswagen rydym yn gyfarwydd ag ef hyd heddiw a’r gwaith gyda Bloodhound i adeiladu’r car cyflymaf yn y byd, a aeth ymlaen i dorri record.

Mae’r Llywodraeth yn pwysleisio pwysigrwydd peirianneg yn 2018,  gydag ymgyrch flaengar i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf. Nod “Blwyddyn y Peiriannydd” yw annog pobl i ymuno â’r maes, a llenwi’r bwlch sgiliau enfawr sydd ar hyn o bryd.

 

Mae arbenigwyr a busnesau ym maes Peirianneg yn bwriadu newid sut mae pobl yn ystyried peirianneg a thynnu sylw at y cyfleoedd a'r gyrfaoedd sydd ar gael i bobl ifanc yng Nghymru â’r Deyrnas Unedig.
 

(1 Chwefror 2018)

Sign up to our

Bydd yr erthygl hon yn cael ei chyfieithu cyn gynted â phosib/This article will be translated as soon as possible.

 

The Reserve Forces’ and Cadets’ Association (RFCA) for Wales has received an award in recognition of its support to youth work.

 

Bydd yr erthygl hon yn cael ei chyfieithu cyn gynted â phosib/This article will be translated as soon as possible.

 

Cadets from all corners of the United Kingdom entertained a pack theatre on Saturday.

 

The Queen’s representative for South Glamorgan believes Reservists and Cadets have ‘the very best dedication and commitment’ and has honoured their work in local communities

Over 300 primary school pupils were joined by a team of RAF personnel at the National Museum in Cardiff who helped them to build rocket cars, try computer coding, make a parachute to safely land an egg and take part in a hot air balloon challenge.