You are here

Find a unit near you

Weekend engineering workshop experience open to Tri-Service Cadets

Cymraeg

 

Cadets are being welcomed to a weekend of engineering workshops by run by 160 Field Company of the 105 Battalion Royal Electrical and Mechanical Engineers (REME).

 

The offer of a special experience is open to members of the Sea Cadet Corps (SCC), Army Cadet Force (ACF) and RAF Air Cadets who are being encouraged to get involved.

 

Sergeant Joe Rouse, 105 BN REME, 160 Field Company, who runs the activities, said: “Our Cadet Maintenance Weekend can help Cadets, instructors and volunteers gain an understanding of the transferable skills that can be used in their civilian lives.

 

“The activities have a science, technology, engineering and mathematics (STEM) theme and include changing vehicle parts and building a working hovercraft out of polystyrene. This is an excellent opportunity to learn new skills that will boost Cadets as individuals and as members of a team.”

 

Units from across Wales are welcome to contact 160 Field Company, 105 Battalion REME via phone: 01633 877451 or email: 105REME-160-RRMT-SNCO@mod.uk / Alun.Evans570@mod.gov.uk

 

The Corps of REME have a long standing history of being at the forefront of engineering for the Army and industry as a whole since their formation in 1942.

 

As the Army’s professional engineers, they’re tasked with the maintenance, recovery, repair and manufacture that keeps battle winning equipment in working order.

 

Since then, they have continued to have an influential role in engineering, which included Major Ivan Hurst (REME) helping to form the Volkswagen brand as it’s known today and working with Bloodhound to build the world-record fastest car.

 

Engineering has been put in the spotlight in 2018 as the government has launched a pioneering campaign to inspire the next generation. ‘The Year of the Engineer’ aims to tackle a major skills gap and boost numbers entering the profession.

 

Industry experts and businesses aim to change perceptions around engineering and highlight the scale of opportunity that careers can hold for young people in Wales and the United Kingdom.

 

(1 February 2018)

 

Image: Government Open Licence

 

Profiad mewn gweithdy peirianneg dros benwythnos ar agor i Gadetiaid o’r Tri Gwasanaeth

 

Mae 160 Cwmni Maes 105ed Bataliwn Brenhinol y Peirianwyr Trydanol a Mecanyddol (REME) yn cynnal penwythnos o weithdai peirianneg ar gyfer Cadetiaid o’r Tri Gwasanaeth.

Mae’r profiad arbennig yn cael ei gynnig i aelodau Corfflu Cadetiaid y Môr (SCC), Llu Cadetiaid y Fyddin (ACF) a Chadetiaid yr Awyr yr Awyrlu Brenhinol, sy'n cael eu hannog i gymryd rhan.

Dywedodd Sarjant Joe Rouse, 105 BN REME, 160 Cwmni Maes, sy’n cynnal y gweithgareddau: “Gall ein Penwythnos Peirianneg i Gadetiaid helpu Cadetiaid, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr i ennill dealltwriaeth o’r sgiliau trosglwyddadwy y gellir eu defnyddio yn eu bywydau bob dydd.

“Bydd gan y gweithgareddau thema gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), ac yn cynnwys newid cydrannau cerbydau ac adeiladu hofrenfad allan o bolystyren. Mae hyn yn gyfle gwych iddynt ddysgu sgiliau newydd fydd yn cadarnhau eu sgiliau unigol a gweithio fel tîm.”

 

Mae croeso i unedau ar draws Gymru i gysylltu â 160 Cwmni Maes, y 105ed Bataliwn drwy ffonio: 01633 877451 neu e-bostio: 105REME-160-RRMT-SNCO@mod.uk <mailto:105REME-160-RRMT-SNCO@mod.uk> / Alun.Evans570@mod.gov.uk <mailto:/%20Alun.Evans570@mod.gov.uk>

Mae gan Gorfflu REME hanes hir o fod ar flaen y gad ym maes peirianneg ar gyfer y Fyddin a’r diwydiant ers eu sefydlu ym 1942.

Fel peirianwyr swyddogol y Fyddin, eu cyfrifoldeb nhw yw cynnal, trwsio a chynhyrchu’r peiriannau sy’n cadw cyfarpar mewn cyflwr digon da i ennill brwydrau.

 

Ers hynny, mae’r gatrawd wedi mynd ymlaen i gael rôl ddylanwadol ym maes peirianneg, gan gynnwys rôl yr Uwch-gapten Ivan Hurst yn dyfeisio’r brand Volkswagen rydym yn gyfarwydd ag ef hyd heddiw a’r gwaith gyda Bloodhound i adeiladu’r car cyflymaf yn y byd, a aeth ymlaen i dorri record.

Mae’r Llywodraeth yn pwysleisio pwysigrwydd peirianneg yn 2018,  gydag ymgyrch flaengar i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf. Nod “Blwyddyn y Peiriannydd” yw annog pobl i ymuno â’r maes, a llenwi’r bwlch sgiliau enfawr sydd ar hyn o bryd.

 

Mae arbenigwyr a busnesau ym maes Peirianneg yn bwriadu newid sut mae pobl yn ystyried peirianneg a thynnu sylw at y cyfleoedd a'r gyrfaoedd sydd ar gael i bobl ifanc yng Nghymru â’r Deyrnas Unedig.
 

(1 Chwefror 2018)

Sign up to our

Members of Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) have kicked off the summer sports calendar with their inter-squadron athletics competition at Cardiff’s Leckwith stadium.

A World War Two Lancaster bomber roared over Cardiff City Hall last night in memory of the 75th anniversary of the Dambuster raid and to commemorate the 100th anniversary of the Royal Air Force (RAF).

Reservists from 203 (Welsh) Field Hospital have recently returned from a five day annual camp based at Capel Curig training camp in the heart of the mountains of Snowdonia.

A teenage cadet from Llanelli has received royal recognition of her achievements.