You are here

Vacancies

Find a unit near you

Vacancies

1) Business Development Manager
 

The Reserve Forces’ and Cadets’ Association for Wales have a vacancy for a Business Development Manager (BDM) for the Alternative Venues (AV) Wales department. 
 

This exciting opportunity, based at its Head Office in Cardiff, requires the successful applicant to be responsible for the effective delivery of existing income generation and also the development of new business contracts.
 

Completed application forms (which must be accompanied by CVs) are required by not later than Friday, 13 April 2018. Application packs and job descriptions are available by emailing Rick Hallett at wa-finance@rfca.mod.uk.
 

Click here to download the Vacancy Notice.
 

Click here to download the Job Description.

 

1) Swydd Wag: Rheolwr Datblygu Busnes

 

Mae'r Gymdeithas y Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru yn chwilio am Reolwr Datblygu Busnes (BDM) yr Adran Lleoliadau Amgen (AV) Cymru.

 

Lleolir y cyfle cyffrous hwn yn y Brif Swyddfa yng Nghaerdydd, a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ddarparu'n llwyddiannus gweithgaredd codi incwm presennol, a hefyd datblygu cytundebau busnes newydd.
 

Dylid dychwelyd ffurflenni cais wedi'u cwblhau erbyn Dydd Gwener 13 Ebrill 2018. (Rhaid eu hanfon gyda CV.) Ceir becynnau cais a swydd-ddisgrifiad trwy e-bostio Rick Hallett: wa-finance@rfca.mod.uk.
 

Cliciwch yma i lawrlwytho'r hysbyseb.

 

Cliciwch yma i lawrlwytho'r swydd-ddisgrifiad.

 

Sign up to our