You are here

Find a unit near you

Success in Sweden for Royal Engineers on Exercise Nordic Sapper

Cymraeg

Whilst Wales has witnessed its fair share of winter weather, Reserves from the Royal Monmouthshire Royal Engineers (Militia) have been under even colder conditions on the sub-zero slopes of Idrefjall, Sweden.

 

Captain Katy Bristow, Second Lieutenant George Rawlins, Lance Corporal Joshua Smith, Sapper Sarah Kerr and Sapper Henry Willis embarked on Exercise Nordic Sapper to develop their individual skiing skills through professional training to compete in the Corps Championships. 

 

The five-week training exercise saw the group, aged 22-28, develop their leadership, fitness, commitment and administrative skills. It was also an opportunity to train and compete on behalf of their Regiments and the Corps.

 

The Reserve Forces’ and Cadets’ Association (RFCA) for Wales provided a grant from the Welsh Reserves’ and Cadets’ Fund to partially fund Exercise Nordic Sapper. The fund supports Reserves and Cadets and enables them to access transferable personal and professional development opportunities.

 

The Exercise consisted an intense training programme, including daily runs starting at 6:00AM and two to three hard ski sessions. “They all proved they had the discipline and robustness to complete the training,” said Captain Bristow. “They all learnt a new skill in a new environment and performed very well in the competition phase.

 

“Exercise Nordic Sapper has been a brilliant experience. A professionally run Corp Camp, it has delivered world class ski instruction to both experienced and novice Sappers, all of whom have finished the exercise as better soldiers.”

The discipline of Nordic Skiing requires many of the same qualities as basic soldiering, such as marksmanship, fitness, leadership and discipline. While many of these skills are crucial to the role of a Reservist, they can also be transferred to everyday civilian lives.

 

In the final week, the members took part in an Inter-Unit Championship. Sapper Willis was awarded a bronze medal for the 15km Classic Race and 3rd fastest Novice overall. Sapper Kerr won gold medals for the fastest female in the 15km Classic and 10km Biathlon races.

 

All five Reservists are now just one more season away from progression to intermediate Nordic skiers. Interested in becoming a Reservists and embarking on adventurous training? Click here to find out more.

(Thursday 1 February 2018)

 

Llwyddiant yn Sweden i Beirianwyr Brenhinol ar Ymarfer Nordic Sapper

 

Gyda Chymru wedi cael mwy na’i siâr o dywydd gwael, mae Milwyr Wrth Gefn o Gatrawd (Milisia) Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy wedi bod yn dioddef amgylcheddau llawer oerach ar lethrau Idrefjall, Sweden.

 

Aeth Capten Katy Bristow, Ail-Lefftenant George Rawlins, Is-gorporal Joshua Smith, Sapper Sarah Kerr a’r Sapper Henry Willis ati i ddatblygu eu sgiliau sgïo personol trwy hyfforddiant proffesiynol i gystadlu ym Mhencampwriaeth y Corfflu.

 

Bu’r grŵp, 22-28 oed, yn datblygu eu sgiliau arweinyddiaeth, ffitrwydd, ymrwymiad a gweinyddol dros gyfnod pum wythnos y cwrs. Roedd hefyd yn gyfle iddynt hyfforddi ac i gystadlu dros eu Catrodau a’r Corfflu.

 

Enillodd y grŵp grant gan y Gymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru o Gronfa’r Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid, i ran-ariannu Ymarfer Nordic Sapper. Mae’r Gronfa yn cefnogi Milwyr wrth Gefn ac yn eu galluogi i gael cyfleoedd i ennill sgiliau personol a phroffesiynol sy’n drosglwyddadwy.

 

Roedd rhaglen yr Ymarferiad yn heriol iawn, ac yn cynnwys rhedeg bob bore am 6:00AM a dwy neu dair sesiwn sgïo anodd. "Roedd pawb wedi profi bod ganddynt y ddisgyblaeth a'r cadernid i gwblhau'r hyfforddiant," meddai Capten Bristow. "Dysgodd pob un ohonynt sgil newydd mewn amgylchedd newydd a pherfformiodd pawb yn dda iawn yn ystod y gystadleuaeth.

"Mae Ymarfer Nordic Sapper wedi bod yn brofiad gwych. Fel Gwersyll Corfflu sydd wedi'i redeg yn broffesiynol, mae wedi darparu cyfarwyddyd sgïo o'r radd flaenaf i beirianwyr profiadol a newydd, sydd oll wedi gorffen yr ymarfer yn filwyr gwell. "

 

Mae Sgïo Nordig yn ddisgyblaeth sydd â sawl nodwedd sy’n debyg i sgiliau sylfaenol milwr, megis saethu targed, ffitrwydd, arweinyddiaeth, a disgyblaeth. Tra bod sawl un o’r rhain yn hanfodol i fywyd Milwr wrth Gefn, gellir eu trosglwyddo i fywyd bob dydd.

 

Yn yr wythnos olaf, fe fu’r grŵp yn cystadlu mewn Pencampwriaeth Rhyng-Unedol. Dyfarnwyd medal efydd i Sapper Willis yn y ras ‘Classic’ 15km, a hi oedd y Trydydd Nofis cyflymaf. Enillodd Sapper Kerr fedalau aur am y Ferch Gyflymaf yn y ras ‘Classic’ 15km a Biathlon 10km.

 

A hwythau nawr wedi llwyddo gyda’r Ymarfer Nordic Sapper, gall y pump gamu ymlaen i fod yn sgiwyr Nordig canolraddol. Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â’r Lluoedd wrth Gefn a chael blas ar Hyfforddiant Antur? Cliciwch yma am wybodaeth bellach.
 

(Dydd Iau 1 Chwefror)

Sign up to our

Members of Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) have kicked off the summer sports calendar with their inter-squadron athletics competition at Cardiff’s Leckwith stadium.

A World War Two Lancaster bomber roared over Cardiff City Hall last night in memory of the 75th anniversary of the Dambuster raid and to commemorate the 100th anniversary of the Royal Air Force (RAF).

Reservists from 203 (Welsh) Field Hospital have recently returned from a five day annual camp based at Capel Curig training camp in the heart of the mountains of Snowdonia.

A teenage cadet from Llanelli has received royal recognition of her achievements.