You are here

Find a unit near you

The sky’s the limit for Penarth Air Cadets

Cymraeg
 

1148 (Penarth) Squadron Air Training Corps (ATC) has been pushing the organisation to new heights with their recent achievements.

 

Cadet Sergeant Alan Reji, an enthusiastic flyer, recently completed the highly prized Air Cadet Pilot Scheme (ACPS). The Pilot Scheme aims to encourage young people aged 16+ who have ambitions to pursue a career in aviation. Cadets are expected to demonstrate their flying ability and skills at an assessment day at RAF St Athan to qualify for the course.

 

Sergeant Reji, who hopes to forge a path to becoming an airline pilot when he leaves school, spoke of the demanding schedule and the confirmation that this would help him to work towards his dream career. 

 

He said: “I joined the Air Training Corps in 2013 because I wanted to pursue a career as an airline pilot. ACPS was that big confirmation which said that piloting is definitely the route I want to take. That feeling of lining up on the centreline of the runway and looking out starts the adrenaline rush going on every flight I had up there.

 

“ACPS to me was the pinnacle of my time in Cadets so far. By going on ACPS, it will help me within the squadron as I was able to get hands on experience of the theory we learn in airmanship lessons.”

 

He added: “Coming in over the 500ft point, and calling finals over the radio confirms that the hardest part of the flight is yet to come. And as soon as the wheels touch down and I start slowing the aircraft down enough to vacate the next taxiway, that's when I feel the sense of achievement.”

 

The Air Cadet organisation aims to take cadets to the next challenge, and has activities to suit all interests and abilities. Visit our Cadet pages to find out more.

(Thursday 30 November 2017)

 

Cadetiaid y Sgwadron Hyfforddlu'r Awyr yn dathlu llwyddiant arall 

Does dim i gadw uned 1148 Sgwadron Hyfforddlu’r Awyr ym Mhenarth yn ôl yn dilyn ei llwyddiannau diweddar.

 

Yn ddiweddar, cwblhaodd y Sarjant Cadét Alan Reji y Cynllun Peilot Cadetiaid Awyr (ACPS). Nod y Cynllun Peilot yw i hyfforddi pobl ifanc 16+ oed sydd ag uchelgais i ddilyn gyrfa mewn hedfan. Disgwylir i'r Cadetiaid ddangos eu gallu a sgiliau hedfan trwy gwblhau profion mewn diwrnod asesu yn RAF Sain Tathan i fod yn gymwys ar gyfer y cwrs, felly mae llefydd ar y cwrs yn prin iawn.

 

Soniodd Sarjant Reji, sy'n gobeithio bod yn beilot hedfan ar ôl iddo adael yr ysgol, am yr amserlen anodd a'r cadarnhad y byddai hyn yn ei helpu i weithio tuag at ei yrfa ddelfrydol.

 

Dywedodd: "Ymunais â'r Corff Hyfforddi Awyr yn 2013 oherwydd yr oeddwn am ddilyn gyrfa fel peilot hedfan. Roedd yr ACPS yn gadarnhad mawr i fi mai bod yn beilot bendant yn llwybr yr wyf am ei gymryd. Roedd y teimlad hwnnw o ymuno ar ganolbwynt y rhedfa ac edrych allan yn tanio fy adrenalin ar bob taith yn yr awyren.

 

"Roedd yr ACPS yn uchafbwynt o'm hamser yn y Cadetiaid hyd yn hyn. Gallaf ddefnyddio’r hyn y dysgais ar y cwrs yn helpu fi i ddeall ac i addysgu'r hyn sydd yn ein gwersi ffurfiol ar sgwadron."

 

Ychwanegodd: "Wrth I mi gyrraedd dros 500 troedfedd o'r llawr, ac yn galw'r rowndiau terfynol dros y radio, rwy'n cadarnhau bod y rhan anoddaf o'r daith eto i ddod. A'r eiliad mae'r olwynion yn cyffwrdd i lawr ac rwy'n dechrau arafu'r awyren ddigon i adael y tacsi nesaf, dyna pryd rwy'n sylweddoli faint rwy' wedi cyflawni. "

 

Nod y Sefydliad Cadetiaid yr Awyr yw cyflwyno cadetiaid â'r her nesaf, ac mae'r sefydliad yn cynnig gweithgareddau sy'n addas ar gyfer pob diddordeb a gallu. Ewch i'n tudalennau cadét i ddarganfod mwy.

 

(Dydd Iau 30 Tachwedd 2017)

Sign up to our

Members of Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) have kicked off the summer sports calendar with their inter-squadron athletics competition at Cardiff’s Leckwith stadium.

A World War Two Lancaster bomber roared over Cardiff City Hall last night in memory of the 75th anniversary of the Dambuster raid and to commemorate the 100th anniversary of the Royal Air Force (RAF).

Reservists from 203 (Welsh) Field Hospital have recently returned from a five day annual camp based at Capel Curig training camp in the heart of the mountains of Snowdonia.

A teenage cadet from Llanelli has received royal recognition of her achievements.