You are here

Find a unit near you

RFCA for Wales appoints new President

Cymraeg

 

The Reserve Forces’ and Cadets’ Association (RFCA) for Wales has appointed a new President.

 

Dame Shân Legge-Bourke DCVO, who held the role of President of RFCA for Wales for the last five years, handed over to HM Lord-Lieutenant of West Glamorgan Mr D Byron Lewis Esq CStJ FCA on Thursday 12 April 2018.

 

Dame Shân will remain as a Vice-President of the Association and HM Lord-Lieutenant of Powys.

 

Mr Lewis had previously been a Vice-President of RFCA for Wales, a role he assumed when appointed as The Queen’s representative for West Glamorgan in 2008.

 

A committed supporter of Reserves and Cadets, Mr Lewis’ interest and support for the Reserves and Cadets is well-known throughout the community.

 

Mr Lewis was born in Swansea in 1945 and educated at Gowerton Grammar School. He qualified as a Chartered Accountant (FCA) in 1968. Mr Lewis’ business career spanned 40 years, during which time he held senior positions as Chairman and Managing Director in a number of UK and overseas companies.

 

Mr Lewis was appointed a Freeman of the City of London in 1989. He also served as High Sheriff of West Glamorgan in 2004/05. He was appointed a Commander of the Order of St John in 2008 and he was appointed a Knight of the Order of St. John in November 2016.

 

Mr Lewis resides in Swansea and is married to Hilary. They have two adult daughters and four grandchildren. His leisure activities include all sports, particularly golf and rugby, classical and choral music and gardening.

 

(Monday 23 April 2018)

 

RFCA dros Gymru yn penodi Llywydd newydd

Mae Cymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru wedi penodi Llywydd newydd.

 

Mae’r rôl bellach wedi ei throsglwyddo o’r Fonesig Shân Legge-Bourke DCVO, Llywydd yr RFCA dros Gymru ers pum mlynedd, i Arglwydd-Raglaw Gorllewin Morgannwg Ei Mawrhydi, Mr D Byron Lewis Ysw. CStJ FCA ddydd Iau 12 Ebrill 2018.

 

Bydd y Fonesig Shân yn parhau i fod yn Is-Lywydd y Gymdeithas ac Arglwydd-Raglaw Powys EM.

 

Bu Mr Lewis yn Is-Lywydd RFCA dros Gymru ers ei benodi’n gynrychiolydd y Frenhines yng Ngorllewin Morgannwg yn 2008.

 

Mae Mr Lewis yn gefnogwr brwd i’r Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid yng Nghymru, ac mae ei ddiddordeb a’i gefnogaeth i’r Cadetiaid a’r Lluoedd wrth Gefn yn hysbys i bawb yn ei gymuned.

 

Ganwyd Mr Lewis yn Abertawe ym 1945, a chafodd ei addysg gan Ysgol Ramadeg Tregwyr. Cymhwysodd fel Cyfrifydd Siartredig (FCA) ym 1968. Treuliodd 40 mlynedd ym myd busnes, gan weithio fel Cadeirydd a Rheolwr Gyfarwyddwr mewn sawl cwmni yn y DU ac thramor.

 

Penodwyd Mr Lewis yn Rhyddfreiniwr Dinas Llundain ym 1989. Bu hefyd yn Uwch Siryf Gorllewin Morgannwg ym 2004/05. Penodwyd ef yn Gadlywydd Urdd Sant Ioan yn 2008 ac yn Farchog Urdd Sant Ioan ym mis Tachwedd 2016.

 

Mae Mr Lewis yn byw yn Abertawe, gyda’i wraig Hilary. Mae ganddynt ddau o blant a phedwar o wyrion. Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau chwaraeon (yn enwedig golf a rygbi), cerddoriaeth gorawl a chlasurol a garddio.

 

(Dydd Gwener 20 Ebrill 2018)

Sign up to our

Members of Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) have kicked off the summer sports calendar with their inter-squadron athletics competition at Cardiff’s Leckwith stadium.

A World War Two Lancaster bomber roared over Cardiff City Hall last night in memory of the 75th anniversary of the Dambuster raid and to commemorate the 100th anniversary of the Royal Air Force (RAF).

Reservists from 203 (Welsh) Field Hospital have recently returned from a five day annual camp based at Capel Curig training camp in the heart of the mountains of Snowdonia.

A teenage cadet from Llanelli has received royal recognition of her achievements.