You are here

Find a unit near you

Reserves and Cadets celebrated by Lord-Lieutenant of Mid Glamorgan

Cymraeg

 

Mid Glamorgan’s Reserves and Cadets who are making a difference in their communities have been celebrated by Her Majesty’s representative for the area.

 

Last night, HM Lord-Lieutenant of Mid Glamorgan Dame Kate Thomas DCVO held her 16th annual awards ceremony to recognise local youngsters and adults who have gone the extra mile to help others.

 

Nearly 100 people attended the event at the University of South Wales’ Conference Centre in Pontypridd to celebrate the high achievers from the Reserve and Cadet communities.

 

Lieutenant Commander Gary McKenzie RNR was awarded the Lord-Lieutenant’s Certificate of Meritorious Volunteer Service. The Bridgend native is a Reservist with HMS Cambria, which is the only Royal Navy Reserve unit in Wales. He will soon be based in the Royal Navy’s multi-million pound building in Cardiff Bay when the construction process is complete in 2019.

 

Husband and wife Sergeant Clayton Gibbons and Corporal Karen Spencer-Jenkins from Pontypridd, who are both Army Reservists with 157 (Welsh) Regiment Royal Logistic Corps, also received the Lord-Lieutenant’s Certificate of Meritorious Volunteer Service.

 

Reserves from all services are vital and valued members of the UK’s Defence family. They enhance their everyday civilian lives through exciting adventurous training opportunities, also gaining transferable skills to boost their civilian careers.

 

The Lord-Lieutenant Cadets for 2018 were appointed to their new role and they received a distinctive badge to mark the occasion. The role includes accompanying the Lord-Lieutenant at official engagements, such as Royal visits and Remembrance services, and representing Cadets throughout the county.

 

The all-female line up of Lord-Lieutenant’s Cadets for 2018 include teenage trio; Dyfed and Glamorgan Army Cadet Force's (ACF) Cadet Sergeant Imogen Hinett, 17-years-old from Aberdare, No 1 Welsh Wing RAF Air Cadets’ Flight Sergeant Katie Thomas, 17-years-old from Merthyr Tydfil and No 3 Welsh Wing RAF Air Cadets' Flight Sergeant Casey Marchant, 18-years-old from Bridgend.

 

For carrying out the role in 2017, the Lord-Lieutenant’s Certificate and Badge was presented to; Dyfed & Glamorgan ACF’s Cadet Company Sergeant Major John Dewi Jones and Cadet Sergeant Major Thomas Lock.

 

There are over 4,400 active Cadets at 210 locations across Wales. They are helped by more than 1,200 volunteers, who provide opportunities and inspiration for future generations to gain life changing experiences, skills and qualifications.

 

No 1 Welsh Wing’s RAF Air Cadets’ Mr John Greenow, from Pontyclun, and No 3 Welsh Wing RAF Air Cadets’ Mrs Carol Gilbert from Bridgend received the Lord-Lieutenant’s Certificate of Meritorious Volunteer Service.

 

The event was organised by the Reserve Forces’ and Cadets’ Association (RFCA) for Wales – an organisation that has supported the Armed Forces for over 100 years. To learn more about opportunities available, visit: www.Wales-RFCA.org or contact @RFCAforWales on Twitter.

 

Click here to view more images from the event.

 

(Friday 26 January 2018)

 

Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid yn cael eu dathlu gan Arglwydd-Rhaglaw Morgannwg Ganol

Mae’r Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid Morgannwg Ganol sy’n gwneud gwahaniaeth i’w cymunedau wedi eu canmol gan gynrychiolydd Ei Mawrhydi.

Neithiwr, fe’i cynhaliwyd yr 16eg seremoni wobrwyo i gydnabod pobl ifanc ac oedolion sydd yn gwneud ymdrech ychwanegol i helpu eraill gan EM Arlwydd-Raglaw Y Fonesig Kate Thomas DCVO.

 

Daeth bron i 100 o bobl at ei gilydd yng Nghanolfan Cynadledda Prifysgol De Cymru ym Mhontypridd i ddathlu gwaith caled aelodau Cymuned y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid.

Dyfarnwyd Tystysgrif Gwaith Gwirfoddoli Haeddiannol yr Arglwydd-Raglaw i’r Is-Gomander Gary McKenzie RNR. Mae’r Milwr Wrth Gefn, sy’n hanu o Ben-y-bont ar Ogwr, yn wirfoddolwr gydag HMS Cambria, unig uned Llynges Frenhinol Wrth Gefn Cymru.

Yn ogystal, dyfarnwyd y wobr hon i bâr priod o Bontypridd, Sarsiant Clayton Gibbons a Chorporal Karen Specer-Jenkins. Mae’r ddau yn Filwyr Wrth Gefn gyda Chatrawd 157 (Cymru) y Corfflu Logisteg Frenhinol.

 

Mae Milwyr Wrth Gefn o bob Gwasanaeth yn aelodau hollbwysig a gwerthfawr o Deulu Amddiffyn y DU. Maent yn mwyhau eu bywyd sifil bob dydd trwy gyfleoedd hyfforddi anturus, ac yn ennill sgiliau trosglwyddadwy i ychwanegu at eu gyrfaoedd yn y byd sifil.

 

Penodwyd Cadetiaid yr Arglwydd-Raglaw 2018 i’w rôl newydd, yn ennill bathodyn arbennig i farcio’r achlysur. Mae’r rôl yn cynnwys cynorthwyo’r Arglwydd-Raglaw mewn achlysuron swyddogol, megis ymweliadau Brenhinol a gwasanaethau Coffa, a chynrychioli’r Cadetiaid yn y sir.

 

Mae Cadetiaid yr Arglwydd-Raglaw eleni i gyd yn ferched, ac yn cynnwys; Sarsiant, Cadét Imogen Hinett o ACF Dyfed a Morgannwg, 17 oed o Aberdâr, Awyr Sarsiant, Cadét Katie Thomas, 17 oed o Ferthyr Tudful, ac Awyr Sarsiant Casey Marchant, 18 oed o Ben-y-bont ar Ogwr.

 

Cyflwynwyd bathodynnau a thystysgrifau arbennig i Gadetiaid yr Arglwydd-Raglaw llynedd; Uwch Sarsiant Cwmni, Cadét John Dewi Jones (ACF), ac Uwch Sarsiant, Cadét Thomas Lock.

Mae dros 4,400 o Gadetiaid mewn 210 safle ar draws Gymru. Mae'r rhain yn cael eu cynorthwyo gan dros 1,200 o wirfoddolwyr, sy’n cynnig iddynt gyfleoedd ac yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i i ennill sgiliau, profiadau a chymwysterau anhygoel.

 

Dyfarnwyd Tystysgrif Gwaith Gwirfoddoli Haeddiannol yr Arglwydd-Raglaw i Mr John Greenow o Adain 1 Gymreig Corfflu Hyfforddiant Awyr y RAF o Bont-y-clun, a Mrs Carol Gilbert o Adain 3 Gymreig Corfflu Hyfforddiant Awyr y RAF.

 

Trefnwyd yr achlysur gan Gymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) Dros Gymru, sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog ers 100 mlynedd. I ddysgu mwy am gyfleoedd sydd ar gael i chi, ewch i: www.Wales-RFCA.org neu @RFCAforWales ar Drydar.

Cliciwch yma i weld lluniau o’r seremoni.

(Dydd Gwener 26 Ionawr 2018)

 

Sign up to our

Members of Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) have kicked off the summer sports calendar with their inter-squadron athletics competition at Cardiff’s Leckwith stadium.

A World War Two Lancaster bomber roared over Cardiff City Hall last night in memory of the 75th anniversary of the Dambuster raid and to commemorate the 100th anniversary of the Royal Air Force (RAF).

Reservists from 203 (Welsh) Field Hospital have recently returned from a five day annual camp based at Capel Curig training camp in the heart of the mountains of Snowdonia.

A teenage cadet from Llanelli has received royal recognition of her achievements.