You are here

Find a unit near you

Military Festival of Music wows crowds in Cardiff

Cymraeg

 

Earlier today, visitors to Cardiff Bay were treated to excellent entertainment from the Military Festival of Music.

 

The annual outdoor event, which features some of the military’s finest bands, culminated at the Oval Basin opposite the Wales Millennium Centre.

 

The performing bands were:

 

 • The Regimental Band and Corps of Drums of The Royal Welsh
 • The Royal Marines Band Service
 • The Bugles, Pipes and Drums of The Royal Irish Regiment
 • The Band of the Prince of Wales’ Division
 • The Band of the Adjutant General’s Corps
 • The Band and Bugles of The Rifles
 • The Pembrokeshire Youth Services Band

 

“I was delighted to see reservists amongst the performers at today’s Military Festival of Music. Our reservists bring with them a wide range of skills, abilities and experiences that make them a force multiplier,” said Colonel Nick Beard TD DL, Chief Executive of the Reserve Forces’ and Cadets’ Association (RFCA) for Wales.

 

“They were of the highest standard and demonstrated why reservists are vital and valued members of the Defence family. We are very proud to provide support to more than 2,200 reservists in Wales, who come from all walks of life, and enable their contribution to the country.”

 

The music began at 11:15am and continued throughout the day as numerous military bands were set up throughout the Volvo Ocean Race Village.

 

The events ended with a Beating Retreat and Sunset Ceremony by massed bands in the Roald Dahl Plass. The final performance was the 1812 Overture, which involved the 105mm light guns of 104 Regiment Royal Artillery.

 

Military music has a vast history and it continues to play an important role. Bands often perform at key local, national, international and Defence events and ceremonies. The consistently impressive musical performances are effective in crossing all language and culture barriers.

 

Earlier in the day, 104 Regiment Royal Artillery held a gun salute to mark the 65th anniversary of Her Majesty Queen Elizabeth II’s Coronation.

 

Over 50 cadets also attended a STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) event at the Volvo Ocean Race Village.

 

(Saturday 2 June 2018)

 

Gwŷl Cerddoriaeth Filwrol yn swyno cyhoedd Caerdydd

Prynhawn heddiw, cafodd ymwelwyr Bae Caerdydd y pleser o gael adloniant heb ei ail, diolch i’r Ŵyl Cerddoriaeth Filwrol.

 

Daeth yr achlysur blynyddol yn yr awyr agored, sy’n cynnwys perfformiadau gan rai o’r bandiau milwrol gorau, i ben yn y ddysgl gyferbyn y Ganolfan y Mileniwm.

 

 • Y Bandiau a oedd yn perfformio:
 • Band a Chorfflu Drymiau Catrodol y Cymry Brenhinol
 • Gwasanaeth Band y Môr-Filwyr Brenhinol
 • Biwglau, Pibau a Drymiau Catrawd y Gwyddelod Brenhinol
 • Band Adran Tywysog Cymru
 • Band Corfflu’r Dirprwy Gadfridog
 • Band a Biwglau’r Reifflwyr
 • Band  Gwasanaethau Ieuenctid Sir Benfro

 

“Roeddwn wrth fy modd yn gweld milwyr wrth gefn ymysg y perfformwyr yn yr Ŵyl Cerddoriaeth Filwrol heddiw. Mae ein milwyr wrth gefn yn cyfrannu sgiliau, galluoedd a phrofiadau eang, ac yn cyfoethogi’r lluoedd,” meddai’r Cyrnol Nick Beard TD DL, Prif Weithredwr Cymdeithas y Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru.

 

“Roedd eu perfformiadau o’r radd uchaf, ac yn dangos pam mae milwyr wrth gefn yn aelodau hanfodol a gwerthfawr o’r teulu Amddiffyn. Rydym yn falch iawn o gefnogi dros 2,200 o filwyr wrth gefn yng Nghymru sy’n dod o gefndiroedd gwahanol, gan hwyluso eu cyfraniad i’n gwlad.”

 

Dechreuodd y gerddoriaeth am 11:15am, a pharhaodd trwy’r dydd gyda sawl band milwrol yn chwarae mewn gwahanol rannau Bentref Ras y Cefnfor Volvo.

 

Daeth y perfformiadau i ben gyda Seremoni’r Machlud a Seinio’r Drwm i Encilio. I orffen, cafwyd perfformiad o Agorawd 1812, a oedd yn cynnwys gynnau ysgafn 105mm 104 Catrawd y Magnelwyr Brenhinol.

 

Mae hanes cerddoriaeth filwrol yn hynod gyfoethog, ac mae’n chwarae rhan bwysig hyd heddiw. Mae bandiau’n perfformio yn aml mewn achlysuron lleol, cenedlaethol a rhyngwladol allweddol, ac mewn digwyddiadau a seremonïau Amddiffyn. Mae’r perfformiadau heb eu hail yn ffordd effeithiol o feithrin perthnasau, gan oresgyn rhwystrau iaith a diwylliant.

 

Hefyd, cafwyd saliwt ffurfiol gan 104 Catrawd y Magnelwyr Brenhinol i nodi 65 mlynedd ers coroni Ei Mawrhydi’r Frenhines Elizabeth II.

 

Yn ogystal, mynychwyd digwyddiad STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ym Mhentref Ras y Môr Volvo.

 

(Dydd Sadwrn 2 Mehefin 2018)

Sign up to our

Royal Air Force (RAF) Air Cadets from Pembrokeshire, who won the “Wales Air Aces” research competition, delivered a presentation and received awards at an event held at the Senedd yesterday.

Cadets and volunteers from A Company (The Royal Welsh) Dyfed & Glamorgan Army Cadet Force (ACF) have recently returned from an exciting trip to London, where they attended the Major General’s Review of the First Battalion Coldstream Guards’ Trooping of the Colour.

4-10 June 2018 marks Volunteers’ Week – an opportunity to celebrate and recognise the valuable time that people contribute to further good causes across the world.

Over 50 Welsh cadets spent their Saturday in a special sailing setting.