You are here

Find a unit near you

Everyman honours women of the WAAF with an inspiring musical

Cymraeg

 

Everyman Theatre will be performing Girlfriends, a musical written by Howard Goodall, Richard Curtis and John Retallack from 15-19 May 2018 at Chapter Arts Centre.

 

Girlfriends is set during World War Two at the height of the Blitz and follows recruits of the Women's Auxiliary Air Force (WAAF). It is 1941 and the chances are that only one in five bomber command aircrew will complete thirty tours of duty.

 

The musical looks at the expectations and dilemmas women faced supporting the war effort and how they rose to the challenge with inner strength. All from different backgrounds with different temperaments, they become friends in this unusual melting pot.

 

Director Wayne Vincent said: “Girlfriends provides a powerful and evocative reminder of the work that women in the WAAF carried out with determination, courage and humour in support of the war effort. They are very much at the heart of this production both on and off stage and I am delighted that it will be performed in 2018, the Year of the Woman and during which we mark 100 years of suffrage.”

 

When researching the show, Wayne Vincent was lucky enough to meet Eileen Younghusband, who as a member of the WAAF, worked in the Filter Room calculating targets of the Luftwaffe’s bombing fleets. Eileen sadly passed away in 2016 at the age of 95.

 

In 2011, Eileen, wrote her memoire, One Woman’s War: “The war years forged an inner strength and resolution of so many of that generation, giving us the ability to search for any opportunity that life might present and the confidence and flexibility to grasp it with both hands.”

 

Catherine Fookes, Director of Woman’s Equality Network Wales, said “WEN Wales is delighted to support ‘Everywoman’ theatre in their production which tells the moving and inspiring story of a group of pioneering women and their contribution to the war.

 

“Women’s history in Wales has almost been invisible until now and through shows like this we want to highlight the contribution that women have made to our lives today. Our mission is to campaign for equality and productions like this can help inspire and educate the next generation of feminists and campaigners.”

 

This year marks the centenary of the end of the First World War and 100 years of the Royal Air Force. Throughout 2018 Everyman will be working in partnership with the Royal British Legion.

 

Tickets are on sale at the Chapter Box Office: 02920 304400.

 

(Monday 14 May 2018)

 

Theatr Everyman yn talu teyrnged i ferched y WAAF gyda sioe gerdd gyfareddol

 

Bydd Theatr Everyman yn perfforimio Girlfriends, sioe gerdd gan Howard Goodall, Richard Curtis a John Ratallack, o 15-19 o Fai 2018 yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter.

 

Mae Girlfriends wedi ei lleoli yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ar anterth y Blitz. Mae’n dilyn hynt a helynt recriwtiaid Awyrlu Cynorthwyol y Merched. Mae’n 1941 ac mae’n debygol iawn mai dim ond un o bob pump o griw’r cwmni bomio yn yr Awyrlu fydd yn llwyddo i gwblhau tri deg taith yn gwasanaethu.

 

Mae’r sioe gerdd hon yn canolbwyntio ar y disgwyliadau a'r cyfyng gyngor a wynebai'r merched oedd yn gweithio i gefnogi’r ymdrech rhyfel, a sut roedden nhw’n ymateb i’r heriau di-ri hyn gyda gwydnwch mewnol. Gyda llond trol o gymeriadau o bob lliw a llun, daw'r recriwtiaid yn ffrindiau agos yn y crochan anarferol hwn.

 

Meddai’r cyfarwyddwr Wayne Davies: “Mae Girlfriends yn ein hatgoffa am y gwaith a wnaeth merched y WAAF i gefnogi’r rhyfel - gan wneud hynny gydag ysbryd, dewrder a hiwmor. Merched yw calon y cynhyrchiad hwn, ar y llwyfan a thu hwnt, ac rydw i wrth fy modd yn ei llwyfannu yn 2018, sef Blwyddyn y Ferch a chanmlwyddiant ers i fenywod gael yr hawl i bleidleisio am y tro gyntaf.”

 

Tra’n ymchwilio i’r sioe, roedd Wayne Vincent yn ffodus iawn i gwrdd ag Eileen Younghusband, cyn-aelod o’r WAAF a fu’n gweithio yn yr Ystafell Hidlo yn gweithio allan targedau bomio lluoedd y Luftwaffe. Yn anffodus, bu farw Eileen yng Nghaerdydd yn 2016, yn 95 mlwydd oed.

 

Yn 2011, ysgrifennodd Eileen ei chofiant, One Women’s War: "Fe wnaeth y blynyddoedd rhyfel greu cryfder a phenderfyniad mewnol ymhlith cymaint o'r genhedlaeth honno, gan roi'r gallu i ni chwilio am unrhyw gyfle a ddeuai mewn bywyd a'r hyder a'r hyblygrwydd i ymaflyd yn y cyfle hwnnw â dwy law."

 

Dywedodd Catherine Fookes, Cyfarwyddwraig Rhwydwaith Cydraddoldeb i Fenywod (WEN) Cymru: “Mae WEN Cymru yn hapus iawn i gefnogi theatr “Everywoman” yn ei gynhyrchiad, sy’n adrodd hanes gwefreiddiol ac ysbrydoledig am grŵp o ferched arloesol a’u cyfraniad i’r rhyfel.

 

“Mae hanes merched yng Nghymru wedi bod yn anweledig tan nawr, ond hoffwn weld cyfraniad merched i’n bywydau ni heddiw yn cael ei ddathlu a’i gyhoeddi mewn sioeau fel hyn. Ein cenhadaeth yw ymgyrchu dros hawliau cyfartal a gall cynyrchiadau fel hyn ysbrydoli ac addysgu’r to nesaf o ffeministiaid ac ymgyrchwyr.”

 

Eleni, mae Prydain yn nodi canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf a chan mlynedd ers sefydlu’r Awyrlu Brenhinol. Trwy gydol 2018, bydd Theatr Everyman yn gweithio gyda’r Lleng Brydeinig Frenhinol.

 

Mae tocynnau ar werth o Swyddfa Docynnau Chapter ar: 02920 304400

 

 

(Dydd Llun 14 Mai 2018)

 

Sign up to our

Members of Number 1 Welsh Wing Royal Air Force Air Cadets (RAFAC) have kicked off the summer sports calendar with their inter-squadron athletics competition at Cardiff’s Leckwith stadium.

A World War Two Lancaster bomber roared over Cardiff City Hall last night in memory of the 75th anniversary of the Dambuster raid and to commemorate the 100th anniversary of the Royal Air Force (RAF).

Reservists from 203 (Welsh) Field Hospital have recently returned from a five day annual camp based at Capel Curig training camp in the heart of the mountains of Snowdonia.

A teenage cadet from Llanelli has received royal recognition of her achievements.