You are here

Find a unit near you

​Exercise Dragon Capel 18: a week of adventure for Welsh reservists

Cymraeg

 

Reservists from 203 (Welsh) Field Hospital have recently returned from a five day annual camp based at Capel Curig training camp in the heart of the mountains of Snowdonia.

 

The aim of the adventurous training Exercise was to push participants both mentally and physically in order to develop the leadership skills and stamina of the unit’s personnel.

 

Supported by instructors from 205 Field Hospital Reserves and 22 Field Hospital, the demanding itinerary was delivered mostly under the instruction of reservists from 203 (Welsh) Field Hospital. In total, 65 personnel were involved in the delivery or participation of the course.

 

The itinerary involved;
 

  • Two days of walking the North Wales Path from the medieval town of Conwy with and overnight bivvy around Abergwyngregyn and the following day finishing in Bangor;
  • One day of open-water swimming in the cold waters of Llyn Padarn at the base of Snowdon, combined with half a day of dinghy sailing at the Nuffield Centre based near the Joint Service Mountain Training Centre (JSMTC);
  • One day of climbing at a crag on the edge of Llyn Padarn, Llanberis mixed with half a day of mountain biking routes around Llanberis;
  • One day of participating on an underground adventure with local company ‘Go Below’ in the historic underground slate mines of Rhiwbach at the back of Cwm Penmachno.

 

The diversity of activities on the itinerary allowed different personnel the opportunity to shine in areas where they may not ordinarily participate, particularly those with clinical roles within the Field Hospital.  This also allowed co-workers to develop a greater appreciation and respect for each other when they could see one another in a different light.

 

An additional aim was to introduce personnel to different sports which they may previously have never had the opportunity to try and to inspire them to learn and lead in that field.

 

The Exercise was part-funded by the Welsh Reserve Forces’ and Cadets’ Fund. This is used by cadets and reserves to enable adventurous and exciting training opportunities to benefit their personal skillset in ways that they can use in their civilian lives.

 

Joining the Reserve Forces can enrich your career and can provide incredible and unique opportunities to train, travel and grow. Find out more about joining the reserves by clicking here.

 

(Thursday 17 May 2018)

 

Photos provided by 203 (Welsh) Field Hospital

 

Related articles

Welsh Reserves undertake ‘experience of a lifetime’ on Exercise Dragon Tornado
Reservists master the snow in Flauchauwinkl
Success in Sweden for Royal Engineers on Exercise Nordic Sapper

 

Ymarfer Dragon Capel 18: wythnos o antur ar gyfer milwyr wrth gefn o Gymru

 

Mae milwyr wrth gefn o 203 Ysbyty Maes (Cymreig) wedi dychwelyd yn ddiweddar o wersyll pum diwrnod yng ngwersyll hyfforddi Capel Curig yng nghanol mynyddoedd Eryri.

 

Nod yr Ymarfer hyfforddiant anturus oedd annog cyfranogwyr yn feddyliol ac yn gorfforol er mwyn datblygu sgiliau arwain a stamina personél yr uned. 

 

Gyda chymorth hyfforddwyr o unedau 205 (uned wrth gefn) a 22 Ysbyty Maes, cyflwynwyd y daith fer yn bennaf o dan gyfarwyddyd milwyr wrth gefn o 203 Ysbyty Maes (Cymreig). Roedd cyfanswm o 65 o bersonél wedi cymryd rhan neu gyfrannu at y cwrs.

Roedd amserlen y cwrs yn cynnwys:; 

 

• Dau ddiwrnod o gerdded ar hyd Llwybr Gogledd Cymru o dref ganoloesol Conwy gydag arhosiad dros nos yn ardal Abergwyngregyn a'r diwrnod canlynol yn gorffen ym Mangor;

 

• Diwrnod o nofio dŵr agored yn nyfroedd oer Llyn Padarn ar waelod yr Wyddfa, ynghyd â hanner diwrnod o hwylio dingi yng Nghanolfan Nuffield ger Canolfan Hyfforddi Mynydd y Cyd-wasanaethau (JSMTC);

 

• Diwrnod o ddringo ar glogwyn ger Llyn Padarn, Llanberis ynghyd â hanner diwrnod ar lwybrau beicio mynydd yn ardal Llanberis;

 

• Diwrnod o antur danddaearol gyda chwmni lleol 'Go Below' yng ngheudyllau hanesyddol Rhiwbach yng nghefn Cwm Penmachno.

 

Roedd amrywiaeth y gweithgareddau ar y daith yn caniatáu i bawb gymryd rhan mewn gwahanol gyfleoedd a serennu mewn meysydd na fydden nhw wedi arfer cymryd rhan ynddyn nhw fel rheol,  yn enwedig y rhai â rolau clinigol yn yr Ysbyty Maes. Roedd yn gyfle hefyd i gydweithwyr ddatblygu gwell gwerthfawrogiad a pharch at ei gilydd, a gweld ei gilydd mewn goleuni gwahanol.

 

Nod arall oedd cyflwyno personél i wahanol chwaraeon na fyddent o bosib erioed wedi cael y cyfle i gymryd rhan ynddyn nhw, er mwyn ceisio’u hysbrydoli i ddysgu ac arwain yn y maes hwnnw.

 

Cafodd yr ymarfer ei ariannu'n rhannol gan Gronfa'r Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid Cymru. Defnyddir y gronfa gan gadetiaid a lluoedd wrth gefn ar gyfer cyfleoedd hyfforddi anturus a chyffrous, er mwyn iddynt ddatblygu eu sgiliau personol mewn ffyrdd y gallant eu defnyddio yn eu bywydau sifil.

 

Gall ymuno â'r Lluoedd wrth Gefn gyfoethogi eich gyrfa a gall gynnig cyfleoedd anhygoel ac unigryw i hyfforddi, teithio a thyfu. Er mwyn dysgu mwy am ymuno â'r lluoedd wrth gefn hyn cliciwch yma.

 

 (Dydd Iau, 17 Mai 2018)

 

Erthyglau perthnasol

Milwyr wrth gefn o Gymru yn mynd ar “daith fythgofiadwy” ar Ymarferiad Dragon Tornado
Milwyr wrth gefn yn feistroli’r eira yn Flauchauwinkl
Llwyddiant yn Sweden i Beirianwyr Brenhinol ar Ymarfer Nordic Sapper

 

Sign up to our

Royal Air Force (RAF) Air Cadets from Pembrokeshire, who won the “Wales Air Aces” research competition, delivered a presentation and received awards at an event held at the Senedd yesterday.

Cadets and volunteers from A Company (The Royal Welsh) Dyfed & Glamorgan Army Cadet Force (ACF) have recently returned from an exciting trip to London, where they attended the Major General’s Review of the First Battalion Coldstream Guards’ Trooping of the Colour.

4-10 June 2018 marks Volunteers’ Week – an opportunity to celebrate and recognise the valuable time that people contribute to further good causes across the world.

Earlier today, visitors to Cardiff Bay were treated to excellent entertainment from the Military Festival of Music.